Sàn nâng kỹ thuật Sàn nâng kỹ thuật THI CÔNG SÀN NÂNG

Một số hình ảnh thi công sàn nâng thuật tế tại công trình.